Observasi Pembelajaran di MSUTQ Al Furqon Magelang

Kegiatan Observasi pengamatan pembelajaran di MSUTQ Al Furqon

Dalam rangka membekali santri dalam memahami seluk beluk pembelajaran, maka pada mata kuliah Ushul Tarbiyah (Dasar-dasar Pembelajaran) melaksanakan Observasi/pengamatan di MSU TQ Al Furqon Untuk mengetahui proses pembelajaran yang berjalan.

Kegiatan ini di pandu oleh Ustadz Muzaki, M.Pd, Selaku dosen Mata kuliah Ushul tarbiyah Program Studi Syariah. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 16 November untuk sesi Mahasantri Putri dan Hari Jum’at 17 November Untuk sesi Mahasantri Putra.

Leave a Reply

MAA Al Furqon

Lembaga Kaderisasi Dai yang berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara sebagai wujud islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Program Studi

Most Recent Posts

Category

© 2023 Ma’had Aly Al Furqon Magelang