Yayasan Islam Al-Furqon

MA'HAD ALY Al-FURQON MAGELANG
"Secakap Sarjana" "Sesantun Santri"

Lembaga Kaderisasi Dai Pengajar Ilmu Syar’i yang berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara sebagai wujud islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Tentang Kami

Ma'had Aly Al-Furqon Magelang

Mahad Aly Al-Furqon (MAA) adalah institusi pendidikan setingkat dengan sekolah tinggi, dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Furqon Magelang. Didirikan di Magelang pada bulan oktober tahun 2012. Berlokasi di Kabupaten Magelang yang berjarak ± 6 Km dari pusat kota Magelang dan ± 8 Km dari terminal Tidar Kota Magelang. MAA hadir ditengah-tengah masyarakat dan kaum muslimin yang ingin mendalami ilmu agama islam dan bahasa arab dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, serta menawarkan suasana belajar yang kondunsif untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Program Kami

Kami memiliki dua Program Pendidikan Unggulan yaitu Program I’dad Lughawi dan Syariah

I'dad Lughawi

Pembekalan dasar – dasar bahasa Arab sehingga mampu membaca kitab kuning dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dalam durasi 1 Tahun.

Syariah

Pembekalan ilmu-ilmu Syari terutama fiqh dan aqidah serta dakwah/pengajaran. Durasi 4 tahun. Mendapat ijazah S1 (Gelar S.Pd) pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Kerjasama dengan STAIT Yogyakarta)

Testimoni Alumni

Kamu Bertanya-tanya?

Banyak informasi yang dapat kamu dapat dengan bertanya langsung kepada kami via WhatsApp

© 2023 Ma’had Aly Al Furqon Magelang